เกษตรจังหวัด นำฝ่ายเกี่ยวข้องติดตามการระบาดของหนอนกระทู้ในพื้นที่ อ.ปากช่อง

เมื่อช่วงสายวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายไพโรจน์ ขำแจง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา นายวรกร เปรื้องค้า หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วย นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง และนางน้ำเงิน ยศสูงเนิน เกษตรอำเภอปากช่อง และคณะ ลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามสถานะการณ์การแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ลายจุดในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพด รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ได้อย่างถูกวิธี โดยเน้นการให้ความรู้การป้องกันแบบผสมผสานให้กับสมาชิกกลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ อ.ปากช่อง

นอกจากการนี้จากการติดตามสถานะการณ์การแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดในพื้นที่ตามรายงานในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ได้มีฝนตกหนักส่งผลให้การแพร่ระบาดลดลง อีกทั้งเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ จึงทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างได้ผล ซึ่งคาดการว่าสถานะการณ์การแพร่ระบาดจะลดลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับ

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

เปิดรับสมัครวิ่งมาราธอน เขาใหญ่คันทรีรัน 2019

คลังข่าวรายเดือน