รพ.ปากช่อง เปิดอาคารจอดรถสิบชั้น พร้อมจัดทอดผ้าป่าเพื่อการกุศล สมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วย

เวลา 10.30 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ ทองสวัสดิ์วงษ์ นายก อบต.ปากช่อง และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่อำเภอปากช่อง ร่วมเป็นประธานเปิดอาคารจอดรถ โรงพยาบาลปากช่องนานา พร้อมร่วมเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนหารายได้ไว้ใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมี ท่านเจ้าคุณพระญาณดิลก เจ้าอาวาสวัดมุกฎคีรีวันต์ เขาใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนานา คณะ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง และพื้นที่ใกล้เคียงให้การต้อนรับ

สำหรับอาคารจอดรถที่จัดสร้างขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก พร้อมจัดการจราจรภายในโรงพยาบาลให้เป็นระเบียบ ให้กับประชาชน ซึ่งเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลปากช่องนานา ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งอาคารจอดรถแห่งนี้สามารถรองรับรถยนต์ได้จำนวน 500 คัน และรถจักรยานยนต์อีก 300 คัน โดยภายในอาคารมีระบบการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ในการนี้ทางโรงพยาบาลปากช่องนานา ยังได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วย และเพื่อสาธารณะประโยชน์ทางการแพทย์โรงพยาบาลปากช่องนานา โดยมีท่านเจ้าคุณพระญาณดิลก เจ้าหน้าอาวาสวัดมกุฎคีรีวันต์ เขาใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งการทอดผ้าป่าการกุศลในครั้งได้ความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการ ห้างร้านต่างๆ และประชาชน ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนกว่า 1,619,999 บาท

Previous Article
Next Article

กำหนดการคัดเลือกทหาร อำเภอปากช่อง ประจำปี 2563

คลังข่าวรายเดือน