About

ทีมงานปากช่องทูเดย์ และ ปากช่องนิวส์
ขอสวนสิทธิ์ ในการเผยแพร่แพร่ข้อมูลใดๆ ก็ตาม ภายในเว็บไซค์แห่งนี้ รวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย และระหว่างประเทศ ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์ หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก ทีมงานปากช่องทูเดย์ และ ปากช่องนิวส์ หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือนำออกไป ซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซท์ต้นฉบับด้วย

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน