หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน-องค์กรในพื้นที่ อ.ปากช่อง

หมายเลขโทรศัพท์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต อ.ปากช่อง (อัพเดท มีนาคม 2562)ที่ว่าการอำเภอปากช่อง        0-4431-1916
เทศบาลเมืองปากช่อง          0-4431-2037 ถึง 8  โทรสาร 0-4431-2040
เทศบาลตำบลกลางดง         0-4436-1536
เทศบาลตำบลสีมามงคล      0-4436-1444
เทศบาลตำบลวังไทร           0-4430-0746  โทรสาร 0-4430-0747
เทศบาลตำบลหมูสี              0-4430-0836 , 0-4430-0837  มือถือสำนักงาน  08-5770-1212


องค์การบริหารส่วนตำบล ปากช่อง                0-4431-8001
องค์การบริหารส่วนตำบล จันทึก                    0-4475-6187 โทรสาร 0-4475-6188
องค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ                 0-4476-0412 มือถือ 09-3094-3467, 06-1029-1084
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสาหร่าย        0-4431-5103
องค์การบริหารส่วนตำบล ขนงพระ                 0-4400-2206
องค์การบริหารส่วนตำบล โป่งตาลอง            0-4400-9515
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองม่วง              0-4400-9179 ถึง 80
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองน้ำแดง         0-4436-5412
องค์การบริหารส่วนตำบล พญาเย็น                0-3634-2955 มือถือ 08-9285-9666ขออภัย อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล


ขออภัย อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล


– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน