สัสดีอำเภอปากช่อง ประกาศกำหนดวันคัดเลือกทหาร (เกณฑ์ทหาร) ประจำปี 2563

สัสดีอำเภอปากช่อง ประกาศกำหนดวันคัดเลือกทหาร (เกณฑ์ทหาร) ประจำปี 2563
สำหรับชายไทย ซึ่งเกิดในปี 2542 และมีภูมิลำเนาในอำเภอปากช่อง


ระหว่างวันที่ 23 – 24 – 25 เมษายน 2563 ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง
(หลังที่ว่าการอำเภอปากช่อง)
โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 23 เมษายน 2563 ได้แก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบล
#ต.หมูสี #ต.ขนงพระ #ต.วังไทร #ต.คลองม่วง #ต.กลางดง

วันที่ 24 เมษายน 2563 ได้แก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบล
#ต.หนองสาหร่าย #ต.หนองน้ำแดง #ต.วังกะทะ #ต.พญาเย็น

วันที่ 25 เมษายน 2563 ได้แก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบล
#ต.ปากช่อง #ต.จันทึก #ต.โป่งตาลอง

สำหรับ บุคคลที่ขอผ่อนผันให้มารับหมายเกณฑ์ในวันที่ 1-15 พฤษภาคม
ณ สัสดีอำเภอปากช่อง
สำหรับบุคคลที่ผ่อนผันแล้ว จะสละสิทธิ์ในการจับคัดเลือก
ให้มาแสดงตน ตามวันที่ระบุภูมิลำเนา

พร้อมทั้งนำเอกสารสำคัญไปด้วย ดังนี้
– บัตรประชาชน
– ใบสำคัญ(แบบสด.9)
– หมายเรียกฯ
– หลักฐานวุฒิการศึกษา
– ใบรับรองแพทย์หรือประวัติการรักษา (ถ้ามี)

***หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจที่หมายเรียก
หรือสอบถามที่ สำนักงานสัสดีอำเภอปากช่อง ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอปากช่อง
โทร 0-4431-3609

ในการนี้ สำหรับชายไทย ที่เกิดในปีดังต่อไปนี้
– พุทธศักราช 2546 ให้มาแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
– พุทธศักราช 2543 ให้มาแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก แสดงตนคัดเลือกทหาร

Previous Article

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน