คณะกรรมาธิการคมนาคม สนช. ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุม การวางแผนแก้ไขปัญหาจราจรถนนมิตรภาพ กม.ที่ 35-38

IMG_0591

คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะเตรียมเดินทางมาศึกษาดูงาน บริเวณเส้นทางกลางดง อ.ปากช่อง เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรถนนมิตรภาพ ในเขตตำบลกลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

201509
นายสฤษดิ์ ศรีสังข์ กำนัน ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือ จาก นายอำนวย ฤทธิรงค์ ผอ.แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2 ว่า ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม เวลา 13.30 -16.00 น. คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีกำหนดการเดินทางมาศึกษาดูงานบริเวณเส้นทางกลางดง อ.ปากช่อง เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายเขตทางและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งประชุมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพื้นที่ เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวและบรรเทาปัญหาการจราจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และ ผู้สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกลางดง

39131

ทั้งนี้ทราบว่ามีการเชิญผู้นำท้องถิ่น เทศบาล อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขต ต.กลางดง ต.พญาเย็น และประชาชนที่อยากฟังรายละเอียดและเสนอแนะ ก็อยากให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะบนถนนมิตรภาพ ตั้งแต่ช่วงทางขึ้นเนินกลางดง กม.35-38 ต.พญาเย็น จากเดิมมีทางกลับรถแต่เป็นทางขึ้นเนิน ลงเนิน จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงปิดจุดกลับรถ ต้องไปกลับรถที่ กม.39-40 อีกทั้งในช่วงหน้าตลาดเทศบาลกลางดง ก็ไม่มีจุดกลับรถ เกิดอุบัติเหตุ ทั้ง 2 จุด ซึ่งได้มีการเรียกร้องให้สร้างสะพานลอยกลับรถ โดยมีมาสำรวจหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลแต่ละครั้งพื้นดังกล่าวมีการจราจรติดขัดเป็นอย่าง ทำให้ต้องมีการเปิดช่องทางพิเศษรถต้องมาวิ่งสวนทางกันบ่อยครั้ง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ลำบากมากเพราะไม่สามารถกลับรถบริเวณจุดเดิมได้ ต้องขับรถไปกลับรถไกล หลายกิโลเมตรจึงขอเชิญชวนประชาชน และผู้สนใจร่วมประชุม เสนอแนะ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน