นายอำเภอปากช่องร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

p41

นายปัญญา  วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอปากช่อง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กิ่งกาชาดปากช่อง ขอเชิญพนักงาน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  และประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปบริการแก่ผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง (หลังที่ว่าการอำเภอปากช่อง)

ซีพี บริจาคโลหิต 3

Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน