ปากช่อง แถลงข่าวจัดงานน้อยหน่า ผลไม้ และของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2559

d003
อำเภอปากช่อง ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดแถลงข่าวการจัดงานน้อยหน่า ผลไม้ และของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ทำการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวของดี ในเมืองปากช่อง ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

d004
เวลา 10.00 น.วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง ชมรมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ปากช่อง และคณะกรรมการการจัดงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ร่วมจัดกิจกรรม แถลงข่าวการเตรียมการจัดงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2559 ณ ศาลาประชมคมเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

d006
สำหรับการจัดงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง นับได้ว่าเป็นงานประจำปีสำคัญของอำเภอปากช่อง ซึ่งได้มีการจัดงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตรของอำเภอปากช่อง โดยเฉพาะน้อยหน่า ซึ่งอำเภอปากช่องนับได้ว่าเป็นแหล่งปลูกน้อยหน่าที่มากที่สุด และคุณภาพดีที่สุดของประเทศ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาคุณภาพ การผลิต สายพันธุ์ ประกอบกับอำเภอปากช่อง ยังมีผลผลิตทางด้านการเกษตรอีกมากมายที่ขึ้นชื่อ อาทิเช่น แก้วมังกร ฝรั่ง มะม่วง องุ่น ข้าวโพดหวาน รวมไปถึงพืชพันธ์ ผลไม้เกือบทุกชนิด อีกทั้งกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์อีกมากมาย

d002
นอกจากนี้อำเภอปากช่องยังมีการทำปศุสัตว์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นของดีของอำเภอปากช่องทั้งสิ้น
ดังนั้นอำเภอปากช่องจึงได้กำหนดจัดงาน “น้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ สนามข้างโรงทอกระสอบปากช่อง ริมถนนมิตรภาพสายเก่า
d007
ซึ่งในงานดังกล่าวจะเป็นการรวมเอาของดีเมืองปากช่องทั้งหลาย มาจำหน่าย ทั้งน้อยหน่า และผลไม้ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จำหน่ายกล้วยไม้ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากโรงงาน มีประกวดผลไม้สายพันธุ์ต่างๆ การแข่งขันการจัดกระเช้าผลไม้ การประกวดธิดาน้อยหน่า และยังพบกับ มหกรรมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินต่างๆ การออกร้านของกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในอำเภอปากช่อง พร้อมกิจกรรมต่างๆภายในงานอีกมากมาย
d005

d001

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน