รองผู้ว่าฯ โคราชเรียกประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างสะสม อำเภอปากช่อง ก่อนลงดูพื้นที่ทิ้งขยะ

i101
นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรียกประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขยะสะสมในพื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองปากช่อง พร้อมสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการแก้ไขปัญหาขยะที่ยั่งยืน

i102
เวลา 14.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่อำเภอปากช่อง โดยมีนายอนันตศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย ปลัดอาวุโสอำเภอปากช่อง,นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย, นายประภัทร โรจนมงคลกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง, นางสาวณัชนรินทร์ ยะอนันต์ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง, นายจเร บ่ายเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง พร้อมด้วย ตัวแทนจาก มณฑลทหารบกที่ 21, แผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ,ธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา, กรมควบคุมมลพิษจังหวัดนครราชสีมา, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปากช่อง เข้าประชุมเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาขยะสะสมในพื้นที่ทิ้งขยะเทศบาลเมืองปากช่อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่อง

i104
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า ต้องการทราบถึงความคืบหน้าของโครงการแก้ไขปัญหาขยะตามโรดแมป นโยบายของจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ระบุให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยอำเภอปากช่องเป็น 1 ใน 3 ศูนย์บริหารจัดการขยะของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งต้องรับขยะจาก 6อำเภอ 24 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแปรรูป แต่ในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาขยะตามโรดแมปของจังหวัดยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากพื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งอยู่ในเขตความปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในความรับผิดชอบของแผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก  จึงทำให้มีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณลงไปเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างที่มีมากกว่า 170,000 ตัน จากการเรียกประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในครั้งนี้ทราบว่า ทางเทศบาลเมืองปากช่องได้มีการประสานความร่วมมือไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เพื่อเข้าสำรวจความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาขยะตกค้างและเพื่อวางมาตรการแก้ไขที่ยั่งยืนต่อไป

i103

ด้านนายจเร บ่ายเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง ระบุว่า สำหรับความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ทิ้งขยะเทศบาลเมืองปากช่องนั้น ในเบื้องต้นได้ทำการประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เพื่อขออนุญาตทำการนอกเขตการปกครองของเทศบาลเมืองปากช่อง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการของกระทรวง อีกทั้งยังได้ปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลังจากนี้จะได้ทำการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เสนอไปยังจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและ แผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก เพื่อเสนอไปยังกองทัพบก เพื่อทำการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ตามระเบียบหลักการ

i105
ในการนี้ทางเทศบาลเมืองปากช่องจะได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ ในการบริหารจัดการขยะซึ่งตกค้างในพื้นที่ทิ้งขยะที่มีมากกว่า 170,000 ตัน รวมไปถึงขยะใหม่ที่เข้ามาอีกวันละกว่า 80 ตัน ซึ่งในเบื้องต้นเทศบาลเมืองปากช่องได้มีโครงการการคัดแยกขยะภายในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่สถานที่ทิ้งขยะ อีกทั้งยังมีแนวทางในการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล รูปแบบการจัดการขยะจากบริษัทเอกชนที่มีการมานำเสนออย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้เทศบาลเมืองปากช่องต้องทำการศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้โรงงานแปรรูปขยะนั้นสามารถใช้งานได้จริง เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการทำลายขยะ ไม่ใช่สร้างมาแล้วแต่ไม่สามารถทำลายขยะได้ตามเป้าหมายที่ต้องการซึ่งจะเป็นการเสียงบประมาณแผ่นดินโดยใช่เหตุ

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

กำหนดการคัดเลือกทหาร อำเภอปากช่อง ประจำปี 2563

คลังข่าวรายเดือน