เมืองปากช่องร่วมกับโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล จัดตรวจสายตาคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงโรคต้อกระจก

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2017

เทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกับโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล พร้อมด้วย อสม.ชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง จัดโครงการตรวจวัดสายตา คัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจกประจำปี 2560 ก่อนนำผู้มีอาการจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด เดินทางเข้ารับการผ่าตัดลอกตา ที่โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เวลา 09.00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกับโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล จัดโครงการตรวจวัดสายตาคัดกรองผู้มีอาการโรคต้อกระจก ประจำปี 2560 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. โดยมีตัวแทนจาก อสม.ชุมชมเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมให้การสนับสนุนบุคลากรในการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเมือง เทศบาลเมืองปากช่อง

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2017

สำหรับการโครงการตรวจวัดสายตาคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันพบว่าผู้มีปัญหาทางสายตาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงวัย และผู้ที่ต้องนั่งทางานหรออใช้สายตาอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน โดยผู้ที่ประสบปัญหาอาจจะมีอาการตาพร่ามัว ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่มีภาวะเสี่ยงในการเป็นโรคทางสายตา หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอาจเกิดภาวะสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได้ และจากการตรวจวัดสายตาในครั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่พบว่าบุคคลใดมีภาวะเสี่ยงโรคต้อกระจก หรือมีภาวะจำเป็นต้องได้รับการลอกตา ทางเทศบาลเมืองปากช่อง และโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล จะได้ทำการประสานงานนัดวันและเวลา เพื่อนำผู้ที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกตาเดินทางไปยังโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล เพื่อทำการผ่าตัดลอกตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2017

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล และบุคคลากรจากเทศบาลเมืองปากช่อง อสม.ชุมชนเมืองปากช่อง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมตรวจวัดสายตาในครั้งนี้กว่า 100 คน

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน