เริ่มแล้ว งานน้อยหน่า ผลไม้และของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2559

z003อำเภอปากช่อง ร่วมกับกิ่งกาชาดปากช่อง จัดงานน้อยหน่าผลไม้และของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2559 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอทอป และของดีเมืองปากช่อง อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ในอำเภอปากช่อง พร้อมทั้งเฟ้นหาสาวงามประจำอำเภอปากช่อง พร้อมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอปากช่อง

z004
เวลา 18.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานน้อยหน้า ผลไม้และของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2559 โดยมีนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอปากช่อง พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในอำเภอปากช่อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามข้างโรงทอกระสอบปากช่อง ถนนมิตรภาพเสายเก่า

z002
โดยการจัดงานน้อยหน่า ผลไม้และของดีเมืองปากช่อง นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรของ อำเภอปากช่อง ซึ่งมีอยู่มากมายหลายแขนง อาทิเช่น การเลี้ยงโคนม การทำสวนผลไม้ โดยมีหลายอย่างเช่น น้อยหน่าหลากหลายสายพันธุ์ เงาะปากช่อง ทุเรียนปากช่อง ข้าวโพดหวาน องุ่น และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งผลไม้ของอำเภอปากช่องนั้น นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อในระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจการท่องเที่ยวในอำเภอปากช่อง ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่นักท่องเที่ยวต่างรู้จักเป็นอย่างดี โดยการจัดงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นการนำของดีต่างๆ ของอำเภอปากช่อง มาจัดแสดงให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้รับทราบ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกด้วย

z005
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีการออกบู๊ทของหน่วยงานต่างๆ มากมาย รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตผลทางการเกษตร จากเกษตรกร การออกร้านของกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง เพื่อหารายได้สมทบทุนนำได้กับผู้ที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ  การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การประกวดธิดาน้อยหน่า มหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำของประเทศ ซึ่งการจัดงานน้อยหน่า ผลไม้และของดีเมืองปากช่อง ในปีนี้มีกำหนดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2559

z006
z001

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน