อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดคลินิกจิตเวช รพ.ปากช่องนานา

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้นำคณะประกอบด้วย นพ.พงษ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่9 พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่9 นพ.นรินทร์รัตน์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นางนาตยา ทฤษฎีคุณ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่9 นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ นพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมชมพร้อมเป็นประธานเปิดคลินิกจิตเวช โรงพยาบาลปากช่องนานา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผอ.รพ.ปากช่องนานา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.ปากช่องนานา ให้การต้อนรับ

สำหรับคลินิกจิตเวชโรงพยาบาลปากช่องนานา เดิมเปิดให้บริการในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ในแผนกผู้ป่วยนอก ต่อมาปี 2544 เริ่มแยกให้บริการเป็นคลินิกสุขภาพจิตในแผนกผู้ป่วยนอก เมื่อมีผู้รับบริการมากขึ้นจึงแยกมาให้บริการจากแผนกผู้ป่วยนอกในปี 2551 โดยให้บริการคลินิก 5 วัน มีจิตแพทย์มาประจำในปี 2553 รวมงานจิตเวชและยาเสพติดในปี 2558 ปัจจุบันยอดผู้รับบริการเฉลี่ย 85 คนต่อวัน มีผู้ป่วยในจิตเวชกว่า 500 คนต่อปี

โดยนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.ปากช่องนานา เปิดเผยว่า อำเภอปากช่อง เป็นประตูสู่ภาคอีสานมีปริมาณรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่า 2 แสนคนต่อเดือน การเจ็บป่วย การเกิดอุบัติเหตุ ด้านต่างๆในพื้นที่ เพิ่มสูงขึ้น เพื่อรองรับความเจริญในอนาคต โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้มีการปรับปรุงด้านต่างๆ และเปิดกว้างเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน ทางช่องทางไลน์และทางอินเตอร์เน็ต ของโรงพยาบาล เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นรวมทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ที่ทันสมัยเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดคลินิกผู้ป่วยจิตเวชใหม่ บริเวณชั้น2 อาคาร 100 ปี สธ. ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ให้ผู้ป่วยกลุ่มจิตเวชได้รับการดูแลอย่างดี “ลับหู แต่ไม่ลับตา” พร้อมกันนี้ ยังได้เป็นประธานเปิดห้องให้การรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินความดันลบ สำหรับให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะแทรกในโรคระบบทางเดินหายใจ จากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน

โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปากช่องนานา พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงและการปรับกลยุทธ์ ทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษา และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ก้าวสู่ยุคใหม่ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย การเปิดอบรมบุคลากร พยาบาล เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ป่วย ไม่ใช่เพียงทำหน้าที่แต่เป็นการรับผิดชอบตามหน้าที่เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาและญาติผู้ป่วยพึงพอใจ ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

Previous Article
Next Article

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน