สถานีวิจัยลำตะคอง (วว.) เชิญชมงานนิทรรศการ เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต

นายมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ลำตะคอง (วว.) อ.ปากช่อง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าชมงานนิทรรศการ เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต ระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2562 พร้อมรับเมล็ดพันธุ์ปอเทืองฟรี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ(เรือนกระจก) สถานีวิจัยลำตะคอง ริมถนนมิตรภาพ กม.76 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง

นายมนตรี แก้วดวง ผอ.สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อตอบสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความเข้าใจ และทำให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศ รวมถึงการสร้างความรู้ ปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนเข้าใจและสนใจความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านเมล็ดพันธุ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนประโยชน์ของเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Previous Article
Next Article

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน