ตำบลหมูสีประกอบพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พร้อมจัดกิจกรรมตรวจพัฒนาการเด็กถวายเป็นพระราชกุศล และเพาะปลูกต้นดาวเรือง ต้นไม้ หญ้าแฝก น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9


วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลหมูสี นำโดยนายสมเกียรติ์ พยัคฆ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลหมูสีจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โดยในช่วงเช้า นายสมเกียรติ์ พยัคฆ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี เป็นประธานในพิธีถวายพระพร เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นได้ร่วมกันเตรียมดินเพาะปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆที่มีดอกสีเหลือง จำนวนกว่า 20,000 ต้น

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017

ต่อมา นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กไทยแรกเกิด โดยมีการจัดทีมแพทย์พยาบาลมาตรวจพัฒนาการเด็ก พร้อมมอบชุดเพื่อพัฒนาการเด็กให้กับคุณแม่ที่นำเด็กมาเข้ารับการตรวจพัฒนาการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017

จากนั้น คณะผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหมูสีร่วมกับหน่วยงานราชการ เหล่าจิตอาสา และพ่อค้า ประชาชน ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และยังเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติ เกิดความตระหนักมีใจรักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่า หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้กับภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรจำนวน 65 ต้น ต้นชาฮกเกี้ยน จำนวน 2,000 ต้น และปลูกหญ้าแฝก จำนวน5,000ต้น ตามโครงการหมูสีสีเขียว ณ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหมูสี

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pakchongnews.com/news

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน