จิตอาสา อ.ปากช่อง ร่วมใจจัดกิจกรรม ทำความสะอาดโรงพยาบาล


เวลา 13.30 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายทวีศิลป์ เสนามา ปลัดอาวุโสอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยนายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ทำความสะอาดโรงพยาบาลปากช่องนานา ณ อาคาร 100ปี โรงพยาบาลปากช่องนานา โดยมีประชาชนจิตอาสา จากตำบลต่างๆ ในอำเภอปากช่อง เข้าร่วมกิจกรรม

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018

สำหรับการจัดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงการร่วมมือ ร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถและยึดถือการปฏิบัติตามพระราโชบาย ความมีวินัย ความเสียสละเอื้อเฟื้อและมีน้ำใจต่อกัน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pakchongnews.com

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน