บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด ร่วมกับ บมจ.กวงถาวรการช่าง จัดกิจกรรมมอบเงินเพื่อสาธารณะกุศลรวมกว่า 3ล้านบาท


เวลา 11.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายประสาน ยุวานนท์ ผู้บริหารบริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด ร่วมกับ บริษัท กวงถาวรการช่าง จำกัด จัดกิจกรรม บริจาคเงินเพื่อสาธารณะกุศล ประจำปี 2560 โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง และตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค ณ บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2017

สำหรับการจัดกิจกรรมบริจาคเงินเพื่อสาธารณะกุศลในครั้งนี้ ไม่มีการมอบเงินให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วัด สถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตอำเภอปากช่อง รวมถึงกลุ่มชมรม องค์กรการกุศลต่างๆ รวมเป็นเงินกว่า 3.27 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการมอบวัสดุ สิ่งของและอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของประชาชนและองค์กรต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนและร่วมพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2017

สำหรับ บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด เป็นบริษัที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการ เหมืองแร่ โม่ บด ย่อย หินเพื่ออุตสาหกรรม โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม รวมถึงจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้างอย่างจริงใจ พร้อมทั้งยังให้ความสำคัญในการพัฒนา ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด จนกระทั่งได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) ประจำปี 2552-2553 ประเภทเหมืองแร่ จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pakchongnews.com…

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2017

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน