เริ่มแล้ว ! งานน้อยหน่าผลไม้ของดีเมืองปากช่อง และงานกาชาด 62

เวลา 18.30 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นาย จรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานน้อยหน่าผลไม้ ของดีเมืองปากช่อง และงานกาชาด ประจำปี 2562 โดยมี นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย นางทินภัทร์ ศิลปสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มบุคคล องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน ณ สนามข้างโรงทอกระสอบปากช่อง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงานน้อยหน่า ผลไม้ ของดีเมืองปากช่อง และงานกาชาด ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตพืชผลทางการเกษตรต่างๆ โดยมีการคัดสรรผลิตผลที่ได้คุณภาพ มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มาให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ชิม อีกทั้ง “เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรในลักษณะของตลาดนัดประชารัฐให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผลไม้ชนิดต่างๆน้อยหน่า องุ่น ทุเรียน และผักออร์แกนิคปลอดสารพิษ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางด้นเกษตรให้แก่เกษตรกร ให้มีการพัฒนาสายพันธุ์และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบล ตลอดจนการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้อำเภอปากช่อง

โดยในช่วงของการจัดงาน ทางอำเภอปากช่อง ได้มีการประสานงานไปยังสวนผลไม้ต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเลือกซื้อผลไม้สดๆได้จากสวนในราคาพิเศษ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการปั่นจักยานแรลลี่เที่ยวชมสวนผลไม้ แข่งขันหา RC เพื่อรับรางวัลต่างๆมากมาย และยังได้จัดให้มีการประกวดธิดาน้อยหน่า เพื่อเฟ้นหาสาวงาม ที่มากความสามารถ เป็นตัวแทนอำเภอปากช่อง ในการประชาสัมพันธ์อำเภอปากช่องให้เป็นที่รู้จักโดยกว้างขวางต่อไป นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการออกร้านตักไข่ปลาพาโชค ของกิ่งกาชาอำเภอปากช่อง เพื่อหารายได้สมทบทุนสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้เดือดร้อนภายในเขตอำเภอปากช่อง

นาย จรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี เปิดเผยว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งอำเภอปากช่อง นับได้ว่าเป็นอำเภออันดับต้นๆ ของประเทศซึ่งอากาศที่บริสุทธิ์ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบ และยังมีของดีประจำท้องถิ่นจำนวนมาก และอำเภอปากช่องยังถือได้ว่า เป็นแหล่งผลิตผลไม้ ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ถูกปากนักชิม และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะน้อยหน่า ถือเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อในระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมี ข้าวโพด เงาะ องุ่น แก้วมังกร อะโวคาโด ทุเรียน และผลไม้อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทุเรียน สายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในพื้นที่ อ.ปากช่อง มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ไม่เหมือนกับทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ คาดว่าในอนาคตจะต้องเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้เกษตรกรได้อย่างแน่นอน

การจัดงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ในปีนี้ มีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการสนับสนุนจากองค์เอกชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่นการออกร้านตักไข่ปลา จากกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง เพื่อหารายได้ไว้ช่วยเหลือผู้ยากไร้และประสบอุบัติภัยต่างๆ ในพื้นที่อำเภอปากช่อง การออกร้านจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร สินค้า Otop การประกวดผลิตผลทางการเกษตร จากเกษตรกรในอำเภอปากช่อง การประกวดขบวนรถบุปผชาติภายใต้คอนเซปบ้านฉันมีดี โดยการนำของดีในแต่ละพื้นที่มาประดับตกแต่งขบวนให้สวยงาม การประกวดธิดาน้อยหน่าเพื่อเฟ้นหาสาวงามที่มากความสามารถ เป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์อำเภอปากช่อง กิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่ “นางฟ้าชวนปั่น” หา RC ท่องเที่ยวสวนผลไม้และสวนผักออร์แกนิค ในพื้นที่ อ.ปากช่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการนำผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้ชิม อาทิเช่น บิงชูน้อยหน่า ไอศกรีมน้อยหน่า วุ้นน้อยหน่า แยมน้อยหน่า พิซซ่าน้อยหน่าฯลฯ

Previous Article
Next Article

กำหนดการคัดเลือกทหาร อำเภอปากช่อง ประจำปี 2563

คลังข่าวรายเดือน