เมืองปากช่องมอบเงินเยียวยา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเบื้องต้น

นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย นายดิเรกฤทธิ์ พงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี นางสาว ณัชนลิน ยะอนันต์ ปลัดเทศบาล นายจรัญ รามสันเที๊ยะ ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าเขาใหญ่ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน และทรัพย์สินสูญหายถูกพัดไปตามน้ำ บางส่วนเครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ 16 ชุมชน จำนวนกว่า 3,000 ราย ตามข้อมูลที่เจ้าหน้าที่และตัวแทนภายในชุมชนได้สำรวจในเบื้องต้น

ขณะที่นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง กล่าวว่า วันนี้ได้ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปากช่อง ได้นำเงินมามอบให้กับประชาชน ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ติดต่อกัน 2 ครั้ง ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อน ที่เกิดจากภัยทางธรรมชาติ ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ก็ยังโชคดีที่น้ำลดลงเร็ว ซึ่งเบื้องต้นทราบว่ายังมีผู้ที่มีรายชื่อตกหล่นจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ โดยสำหรับผู้ประสบภัยที่รายชื่อตกหล่นนั้น สามารถไปติดต่อที่เทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง

Previous Article

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน