ผู้ว่าโคราช ตรวจเยี่ยม มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยฯ ขาดหน่วยงานช่วยเหลือหลังไวรัสโควิด-19 ระบาด

เวลา 17.00 น. วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย นางนิชัญญา ศรีเนตร์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ หัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา ปลัดอาวุโสอำเภอปากช่อง นายจำลอง แก้วมี นายก อบต.พญาเย็น พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัด ลงพื้นที่ มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง เลขที่ 32/9 หมู่ 7 ถนน โยธาธิการ ตำบล พญาเย็น อำเภอปากช่อง นครราชสีมา หลังได้รับหนังสือร้องขอความช่วยเหลือ จากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่มีผู้เข้ามาบริจาคอาหารสัตว์

โดย มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง แห่งนี้มีสัตว์อยู่ในความดูแลจำนวนกว่า 400 ตัว ประกอบกับช่วงนี้ มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคในม้า ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา ได้เตรียมการตั้งคณะทำงาน จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาโดยจะให้ การท่องเที่ยวและกีฬามาประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อหาทางช่วยเหลือ ซึ่งการช่วยเหลือแบ่งออกเป็นสองระยะ ระยะที่หนึ่งคือเรื่องอาหารและความเป็นอยู่ของสัตว์ ระยะที่สองเป็นระยะยาวจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนี้ ก่อนเดินทางกลับ นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับนางณัฐธยาน์ พลหาญ ทองลงยา ประธานมูลนิธิฯ เพื่อนำไปใช้จ่ายเบื้องต้น

นางณัฐธยาน์ พลหาญ ทองลงยา ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า มูลนิธิประสบปัญหา ในการจัดการ การเลี้ยงดู สุนัข แมว ที่มูลนิธิฯ ทำการช่วยเหลือสุนัขจรจัด จากที่มีคนจับใส่กรงนำไปปล่อยหรือนำไปฆ่าทิ้ง รวมทั้งสุนัขจรจัดที่มีคนจับมาปล่อยทิ้งที่มูลนิธิ ซึ่งปัจจุบัน มีสุนัขและแมว ที่มูลนิธิได้เลี้ยงไว้กว่า 400 ตัว รวมทั้ง โค-กระบือ ม้า ที่มูลนิธิไถ่มาจากโรงฆ่าสัตว์ ทั่วประเทศอีกกว่า 250 ตัว ซึ่งเป็นการสร้างภาระกับมูลนิธิต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ยาป้องกันและรักษาโรค รวมทั้งค่าแรงงานคนดูแล ประมาณ 350,000 บาท ต่อเดือน และพื้นที่อยู่อาศัยคอกสัตว์คับแคบ เพราะมีสัตว์เข้ามาเพิ่มขึ้นทุกวัน

Previous Article
Next Article

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน