เมืองปากช่อง จัดอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์หน้ากากผ้าและผลิตเจลล้างมือ

เวลา 09.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วย นายมนู คุขุนทด ท้องถิ่นอำเภอปากช่อง ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันตนเองจากโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ โดยมี นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายเทศมนตรี คณะผู้บริหาร นางสาวณัชนลิน ยะอนันต์ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง นายจเร บ่ายเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง และตัวแทนจากผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมเข้ารับการอบรมในครั้งนี้กว่า 70 คน ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(เขาแคน)อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้มีการให้ความรู้การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 รวมถึงสถานะการณ์ การเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอปากช่อง โดยได้มีการเน้นย้ำการรับและส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อป้องกันการสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชน ตลอดจนการแนะนำการสังเกตุอาการของผู้ติดเชื้อ และการสำรวจข้อมูลของผู้ที่เข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง ช่องทางการติดต่อสอบถามกรณีมีอาการต้องสงสัย เพื่อลดความตื่นตระหนกให้กับประชาชน

ในการนี้ การอบรมดังกล่าวยังได้มีการฝึกสอนการประดิษฐ์หน้ากากผ้าอย่างง่าย ให้ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มีการฝึกสอนการผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อใช้ในครัวเรือน โดยหวังให้ประชาชนได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนและรู้จักการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี

Previous Article
Next Article

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน