คณะแพทย์โรงพยาบาลปากช่องนานา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมผู้บริจาคดวงตา ส่งต่อการมองเห็นหลังเสียชีวิต


เวลา 20.00 น. วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา พร้อมด้วย นายแพทย์ธงชัย เขมรัตน์ตระกูล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางอัญชลี ศรีวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนานา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ผู้เสียชีวิต (ขอสงวนชื่อ-นามสกุล) ณ ศาลาวัดหนองกระทุ่ม ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยผู้บุคคลดังกล่าวได้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ ซึ่งก่อนเสียชีวิตได้ทำเรื่องขอบริจาคดวงตาทั้ง 2 ข้างให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ผ่าตัดให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้การเปลี่ยนถ่ายดวงตา จากนั้นเมื่อคณะแพทย์โรงพยาบาลปากช่องนานาได้รับแจ้งว่า บุคคลดังกล่าวได้เสียเสียชีวิตจากโรคประจำตัว จึงได้ทำการผ่าตัดดวงตาตามความประสงค์ของผู้เสียชีวิต เพื่อนำไปเก็บรักษาและส่งต่อไปยังสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ก่อนจะร่างส่งให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป

สำหรับการผ่าตัดดวงตาจากผู้ที่บริจาค ในครั้งนี้ นับเป็นรายที่สอง ของโรงพยาบาลปากช่องนานา ที่ได้รับการประสานงานพร้อมทำการผ่าตัดเพื่อส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย ทั้งนี้หากท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะ หรือร่างกายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงพยาบาลปากช่องนานา หรือที่หมายเลขโทรศัพทื 0-4431-1856

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน