ชาวปากช่อง ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ

29
นายอำเภอปากช่อง และนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปออกเสียงลงประมติ ร่างรัฐธรรมนูญ

32
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอปากช่องและนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  จำนวนกว่า 200 คน โดยเริ่มเดินจากโรงเรียนเทศบาล 1 ไปตามถนนสายต่างในเขตเทศบาลฯ  เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้โรงเรียน ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ และเป็นการให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจ ตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้

33

37

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน