(ชมคลิป)โรงพยาบาลปากช่องนานา ร่วมกับอำเภอปากช่อง จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และบุคลากรฉุกเฉินทางการแพทย์


โรงพยาบาลปากช่องนานา ร่วมกับอำเภอปากช่อง และภาคีเครือข่าย จัดโครงการซ้อมแผนเผชิญสถานะการอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานะการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการในที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่และบุคลากรฉุกเฉินทางการแพทย์ในอำเภอปากช่อง

เวลา 09.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2560 นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานเปิดการซ้อมแผนเผชิญอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2560 โดยมีนายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย สถานีตำรวจภูธรปากช่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมซ้อมแผน ณ บริเวณถนนมิตรภาพสายเก่า ใกล้เคียงสามแยกไฟแดง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการฝึกซ้อมแผนเผชิญอุบัติเหตุหมู่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และบุคลากรฉุกเฉินทางการแพทย์ ในการประเมินสถานะการณ์ในที่เกิดเหตุ การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ โดยอำเภอปากช่อง ถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่มีเส้นทางหลักเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสามารถในการประสานงานหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ในการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุที่เกินขีดความสามารถในการรับผู้ป่วย รวมถึงเพื่อให้การดำเนินการรับแผนอุบัติเหตุหมู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยทั้งใน และนอกโรงพยาบาล


จากนั้นเวลา 13.00 น. โรงพยาบาลปากช่องนานา ยังได้มีการซ้อมแผนบริหารจัดการผู้บาดเจ็บ ที่ถูกส่งต่อมาจากที่เกิดเหตุ เพื่อให้การจัดการในสถานะการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลปากช่องนานา เพิ่มความสะดวกในการติดต่อประสานงาน การติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บ การส่งต่อผู้บาดเจ็บที่เกินขีดความสามารถ และการอำนวยความสะดวกให้กับญาติผู้บาดเจ็บในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน