นายกเมืองปากช่อง ลงพื้นที่สำรวจแนวถนนเรียบทางรถไฟรางคู่ เชื่อมชุมชน

เวลา 14.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วย นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีฯ นายยุทธนา เกียรติขจรไกล รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยตัวแทนที่ปรึกษาภาคประชาชนอำเภอปากช่อง ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW ตลอดจนกลุ่มผู้รับจ้าง ITD และ ITD-RT ลงพื้นที่ ริมทางรถไฟชุมชนหนองกะจะ เพื่อสำรวจเส้นทางการดำเนินการก่อสร้างทางเรียบทางรถไฟรางคู่เชื่อมชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ก็เพื่อสำรวจจุดที่ได้รับการร้องขอจากประชาชน ซึ่งต้องการให้มีการก่อสร้างถนนเรียบทางรถไฟรางคู่ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่แล้วเสร็จ ซึ่งถนนดังกล่าวจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างชุมชนหนองกะจะ 1 ไปจนถึง ชุมชนมอดินแดง โดยหากการก่อสร้างถนนเรียบทางรถไฟในครั้งนี้แล้วเสร็จ จะนับได้ว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาการจราจร ในพื้นที่ตัวเมืองปากช่องได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถทำไห้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น อีกทางหนึ่ง

นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วย นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีฯ นายยุทธนา…

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน