ปากช่อง เรียกส่วนเกี่ยวข้องประชุมวางแนวทางเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า


เวลา 14.00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง เรียกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปากช่อง พร้อมด้วยส่วนงานเกี่ยวข้อง เข้าประชุมวางแนวทางและมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่อำเภอปากช่อง ณ ห้องประชุมอำเภอปากช่อง

สำหรับการเรียกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมในครั้งนี้ เพื่อวางแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ทั้ง 12 ตำบล โดยมี นายมนู คุขุนทด ท้องถิ่นอำเภอปากช่อง แนะแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดหาวัคซีนควบคุมโรค ซึ่งเป็นปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ถูก สตง.ทักท้วงมา เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการจัดหาวัคซีน นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอปากช่อง ร่วมแนะแนวทางการสังเกตุอาการผู้ที่ติดเชื้อ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเลีย ในบริเวณที่มีบาดแผล เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน

ด้านนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง เปิดเผยว่าสำหรับการประชุมในครั้งนี้เบื้องต้นได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการปูพรหมฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสุนัขและแมวทุกตัว ซึ่งจากข้อมูลเบื้องทราบว่า ในพื้นที่อำเภอปากช่อง มีสุนัขและแมว ที่มีเจ้าของ และจรจัด จำนวนกว่า 80,000 ตัว ซึ่งการฉีดวัคซีนควบคุมโรคอาจไม่ทั่วถึง จึงต้องให้เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจและฉีดยาป้องกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ อ.ปากช่อง

นอกจากนี้ นายสุรพันธ์ ระบุว่า ทางอำเภอปากช่องได้รับรายงานว่า ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าหน้าที่สัตว์แพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ดำเนินการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัด ทำหมัน รักษาสุนัขและแมว ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

เชิญเที่ยวงาน PAKCHONG COWBOY CITY COUNTDOWN 2020 @สวนสาธารณะเขาแคน

คลังข่าวรายเดือน