รพ.ปากช่องนานา เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ พร้อมเปิดร้านยาชุมชน

เวลา 14.30 น. วันที่ 23 มกราคม 2563 นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9 พร้อมด้วย แพทย์หญิงลลิตยา กองคำ ผอ.สปสช. เขต 9 นครราชสีมา, นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผอ.รพ.ปากช่องนานา และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนานา ร่วมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันแะแผนไทย ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลปากช่องนานา โดยมีกำหนดเปิดให้บริการเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน ซึ่งทางโรงพยาบาลปากช่องนานา ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเปิดให้บริการแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้กัญชา โดยที่ผ่านมา มีผู้มาขอรับบริการอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันมีสารสกัดกัญชาที่ใช้ รูปแบบชนิดหยด สูตร THC และ ทำลายเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นตำรับยาแผนไทย ในการนี้ นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ได้ทำบริการตรวจพร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำคนไข้ผู้เข้ารับริการด้วยตนเอง

ต่อมา นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ พร้อมคณะ ได้ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ ร้านยาชุมชนอบอุ่น เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ปละลดเวลารอคอยของผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีร้านขายยาในพื้นที่ จำนวน 10 ร้านเข้าร่วมโครงการ โดยในช่วงแรกได้ให้ผู้ป่วยในกลุ่มความดันโลหิตสูง สามารถไปรับยาได้ที่ร้านขายยาที่สะดวกจำนวน 21 ราย

Previous Article
Next Article

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน