นายอำเภอปากช่อง นำทีมจัดพิธีสืบชะตาอ่างลำตะคอง พร้อมปล่อยปลากว่า 2แสนตัว


เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 3 มิถุนายน 2561 นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยนายวิระ จิตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอรวรรณ กวิทยา ผูแทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลจันทึก จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำพิธีสืบชะตาอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ณ บริเวณสะพานคลองนาง อ่างเก็บน้ำลำตะคอง บ้านท่างอย ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 2 แสนตัว

นายอำเภอปากช่อง วอนคนปากช่องช่วยดูแลรักษาความสะอาด ตั้งแต่ต้นน้ำเขาใหญ่ที่ไหลลงมาผ่านหมู่บ้านในตำบลต่างๆ ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดก่อนที่จะลงสู่ลำตะคองแห่งนี้ ซึ่งหน่วยงานหรือพื้นที่นี้จะดูแลได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเอง ส่วนต้นน้ำคงต้องฝากพี่น้องชาวปากช่องทั้งหมด รวมถึงดูแลน้ำที่จะหล่อเลี้ยงชาวโคราชทั้งหมด

ขณะที่หัวหน้าชลประทานลำตะคองเผยน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 61% ของความจุของอ่างมากกว่าปี่ที่แล้วทั้งที่ยังไม่ถึงหน้าฝน เชื่อว่าทั้งโคราชจะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีไม่เกิดปัญหาการขาดแคนน้ำแน่นอน


ส่วนหัวหน้าประมงปากช่อง ฝากเตือนชาวประมงหรือชาวบ้านทั่วไปห้ามออกหาปลาในเขตห่วงห้ามเพราะเป็นช่วงฤดูปลาวางไข่ ซึ่งกรมประมงได้ประกาศงดหาปลาในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.61 ที่ผ่านมาและจะเปิดให้หาปลาในอีก 3 เดือนข้างหน้า

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง กล่าวว่า วันนี้ได้จัดพิธีสืบชะตาอ่างเก็บน้ำลำตะคอง เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าลำตะคองเป็นสายน้ำใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวโคราช ที่ผ่านปากช่องไปยังโคราชและไปรวมกับลำน้ำมูล และเราได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำนี้อย่างมากมาย วันนี้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงไฟฟ้าชลภาวัฒนา ผู้นำท้องที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาฯ ร่วมทำกิจกรรม ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญสืบชะตาอ่างลำตะคองและมีการปล่อยพันธุ์ปลาจำนวนกว่า 2 แสนตัว และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอ่างลำตะคอง ณ ปัจจุบันต้องขอขอบคุณชลประทานซึ่งดูแลพื้นที่ทั้งหมด ที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับชาวตำบลจันทึกได้เข้ามาใช้พื้นที่ หาปลา พักผ่อน ซึ่งได้ช่วยกันดูแลพื้นที่ ทำความสะอาด จึงอยากฝากบอกพี่น้องในอำเภอปากช่องที่อยู่ต้นน้ำ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด อย่างต้นน้ำตั้งแต่เขาใหญ่ที่ไหลลงมาผ่านหมู่บ้านในตำบลต่างๆ ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดก่อนที่จะลงสู่ลำตะคองแห่งนี้ ซึ่งหน่วยงานหรือพื้นที่นี้จะดูแลได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเอง ส่วนต้นน้ำคงต้องฝากพี่น้องชาวปากช่องทั้งหมด รวมถึงดูแลน้ำที่จะหล่อเลี้ยงชาวโคราชทั้งหมด

ด้วยนายวิระ จิตรสุวรรณ หัวหน้าประมง กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวประมงส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาสัตว์น้ำ การกระทำความผิดมีน้อยมาก ในเรื่องของระบบการจัดการ เรามีภารกิจในหลายจังหวัด จึงอาจดูแลไม่ทั่วถึงต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยกันดูแลรักษา จนถึงการเคารพกฎกติการะบบการจักการให้สัตว์น้ำมีอยู่ มีใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป และในช่วงวันที่ 16 พ.ค.จนถึง 17 ส.ค.เรากำหนดไว้ 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ปลาน้ำจืด มีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ดังนั้นกรมประมงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนงดจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือบางชนิด เช่น ข่าย แห ที่มีความยาวกว่า 3 เมตร หรือ ดางซ้อน สะนาง ที่มีปากกว้างมากกว่า 2 เมตร เหล่านี้ต้องห้าม หากฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษ ปรับตั้งแต่ 5 พันจนถึง 5 หมื่นบาท ขอให้ชาวประมงงดจับสัตว์น้ำช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ที่สำคับมีเครื่องมือที่ห้ามใช้ตลอดทั้งปี เช่น โพงพาง ระเบิด การใช้ไฟฟ้าช๊อตและเครื่องมือที่ไม่รักษาพืชพันธุ์ซึ่งไม่สามารถทำการประมงได้

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน