สหกรณ์โคนมปากช่องจำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก


เวลา 10.00 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สหกรณ์โคนมปากช่องจำกัด ร่วมกับ อำเภอปากช่อง จัดกิจกรรมรณรงค์ วันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนมด้วยการให้ความรู้ และคุณประโยชน์ของนมแก่ประชาชน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา โดยมีการจัดขบวนรณรงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ ในอำเภอปากช่อง โดยเริ่มตั้งแต่ สำนักงานสหกรณ์โคนมปากช่องจำกัด มุ่งหน้าไปตามถนนมิตรภาพสายเก่า ผ่านไปยังเทศบาลเมืองปากช่อง โรงพยาบาลปากช่องนานา และสถานศึกษาต่างๆในเส้นทางมุ่งหน้าไปยังที่ว่าการอำเภอปากช่อง

นายวัลลภ รุ่งเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมปากช่องจำกัด กล่าวว่าวันนี้เป็นวันดื่มนมโลก ทางสหกรณ์โคนมปากช่องจึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอปากช่อง นำโดยนายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในการรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนชาวปากช่อง ได้ทราบถึงคุณค่าของการดื่มนม


สำหรับในปีนี้สหกรณ์โคนมปากช่องจำกัด ได้นำนมที่ผลิตขึ้นมาเองแจกให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอปากช่อง จำนวนกว่า 5 พันขวด ซึ่งการจัดโครงการแบบนี้ ทางสหกรณ์ฯ วางแผนไว้ว่าจะทำให้เป็นกิจกรรมทุกๆปี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน สำหรับประโยชน์ของการดื่มนมนอกจากจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของปากช่องอีกทางหนึ่งด้วย


Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน