Ads.

ปากช่องจัดเดินรณรงค์ เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ

เวลา 09.30 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานปล่อยขบวนเดินรณรงค์โครงการ เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ โดยมี นายเฉลิมพล สมงาม ประธานฯ คุมประพฤติ จ.นครราชสีมา ประจำศาลสีคิ้ว กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล ผู้อำนวย วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี ปภ.จังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง สาธารณสุขอำเภอปากช่อง โรงพยาบาลปากช่องนานา นักเรียน-นักศึกษาและภาคีเครือข่ายจิตอาสา กว่า 500คน ร่วมกิจกรรม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปากช่อง

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากในแต่ละปีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ของอำเภอปากช่อง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่มีวินัยในการขับขี่ จึงทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง เปิดเผยว่า สำหรับการจัดโครงการเดินรณรงค์ เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง อำเภอปากช่อง และ สำนักงานควบคุมความประพฤติ นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย จิตอาสา อำเภอปากช่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมาแล้วขับ และการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสีย

ขณะที่นายเฉลิมพล สมงาม ประธานฯ คุมประพฤติ จ.นครราชสีมา ประจำศาลสีคิ้ว กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ในแต่ละปีโดยเฉพาะในช่วงหลังจากเทศกาลสำคัญ ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง มักจะมีบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีจากคดีเมาแล้วขับ และคดีอื่นๆ ซึ่งถูกศาลตัดสินและถูกควบคุมความประพฤติมารายงานตัวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตอกย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของการเมาแล้วขับ รวมถึงมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ได้นำมาบังคับใช้เพื่อเป็นการป้องปรามอีกทางหนึ่ง

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

เชิญเที่ยวงาน น้อยหน่าผลไม้ของดี และงานกาชาด อ.ปากช่อง ประจำปี 2562

คลังข่าวรายเดือน