อธิบดีกรมอนามัยเยี่ยม “กองทัพมหัศจรรย์1000วัน หมอครอบครัวปากช่อง”

เวลา 13.30 น. วันที่ 9 มกราคม 2561 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี นพ.สราวุธ บุญสุข ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นพ.บุญแสง บุญอำนวยกิจ ผอ.ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา และคณะได้เดินทางมาเยี่ยมเสริมพลังมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ของอำเภอปากช่อง โดยมี นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผอ.รพ.ปากช่องนานา นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 9 นายสุรวิชญ์ ศรีภักดี สาธารณสุขอำเภอปากช่อง ผู้นำชุมชน ปลัดอำเภอปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่อง และเจ้าหน้าที่คลินิกหมอครอบครัวเมืองปากช่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมให้การต้อนรับ ณ คลินิกหมอครอบครัวประปา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยคณะ พญ.พรรณพิมลฯ อธิบดีกรมอนามัย ได้เข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศการมหัศจรรย์1000วัน ก่อนเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ที่ทางคลินิกหมอครอบครัวเมืองปากช่อง 3 แห่ง ประกอบด้วย คลินิกหมอครอบครัวหนองสาหร่าย คลินิกหมอครอบครัวประปา และคลินิกหมอครอบครัวหนองกะจะ ได้ดำเนินงานมา โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) (District Health Board:DHB) มีนายอำเภอเป็นประธาน และประชาชนทุกภาคส่วนเป็นคณะกรรมการ

พญ.พรรพิมลฯ อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่า วันนี้ได้มาเยี่ยมชมเรื่องโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันของที่คลินิกหมอครอบครัวประปา เขตเทศบาลเมืองปากช่อง เนื่องจากต้องการมาดูว่าการดำเนินงานในพื้นที่ ซึ่งเรามีนโยบายที่อยากจะขับเคลื่อนมหัศจรรย์พันวันแรกของชีวิตของเด็ก ตามนโยบายการดูแลแม่และเด็ก แต่ความมหัศจรรย์ของโครงการมหัศจรรย์พันวันก็คือความร่วมไม้ร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ที่จะมาดูแลแม่และเด็กทุกคนวันนี้ก็ได้เห็นกองทัพผู้ดำเนินการ ซึ่งจากวันเริ่มต้นโครงการจนถึงวันนี้ก็เป็นพันวัน ที่ร่วมแรงร่วมใจทั้งภาคส่วนสาธารณสุขทางด้านท้องถิ่น แล้วก็ทางด้านอำเภอ รวมไปจนถึงชาวบ้านประชาชนทุกคนทุกคนก็เห็นความสำคัญ โดยช่วยกันทำให้ตั้งแต่เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ เตรียมตัวตั้งครรภ์ แล้วก็ตั้งครรภ์มีคุณภาพ ตลอดจนไปถึงขั้นตอนการคลอดมีคุณภาพ แล้วยังติดตามเด็กอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางเราเองก็มั่นใจว่าโครงการมหัศจรรย์พันวันที่ดำเนินการมานี้ จะทำให้เราได้เด็กมหัศจรรย์ที่จะเติบโตไปเป็นเด็กที่เข้มแข็งแข็งแรงเป็นเด็กที่ดีของชุมชนและสังคมต่อไป

จุดเด่นที่สุดของที่นี่ ต้องบอกว่าความร่วมแรงร่วมใจกันคือความมหัศจรรย์มันอยู่ตรงที่หัวใจของทุกคนที่มาร่วมแรงร่วมใจ ที่ท่านใช้คำว่ากองทัพพันวัน เพราะทุกคนมาร่วมกันเนื่องจากว่าในกระบวนการการดูแลอย่างน้อยพันวัน เพราะการดูแลในช่วงตั้งครรภ์นี้ก็เป็นระยะเวลา 9 เดือนแล้ว อีกทั้งการดูแลระหว่างคลอดหลังคลอดไปกว่าจะถึง 2 ขวบ การดูแลด้วยคนคนเดียว คงไม่สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์แบบนี้ขึ้นมาได้ แต่ความร่วมแรงร่วมใจกันของที่นี่ถือว่าเป็นจุดเด่นมาก นอกจากนี้ในส่วนที่ 2 คือที่นี่มีนวัตกรรมหลายตัวที่น่าจะทำให้แม่และลูกมีความสุขอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการติดตาม การไปเยี่ยมการดูแล ของฝาก นม ของเล็กๆน้อยๆที่ทีมงานนำไปมอบให้กับแม่ เพื่อส่งต่อไปยังลูก ถือว่าของขวัญเหล่านี้จะทำให้แม่ได้ตระหนักว่าเขาเป็นคนสำคัญ ลูกเป็นคนสำคัญและเขาจะต้องทำหน้าที่ดูแลลูกของเขาให้ได้ดีที่สุดค่ะ

อธิบดีกรมอนามัยเยี่ยมเสริมพลังโครงการมหัศจรรย์1000วันแรกแห่งชีวิต คลินิกหมอครอบครัวเมืองปากช่อง…

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันพุธที่ 9 มกราคม 2019
Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน