สีมามงคลจัด อบรมประชาชนให้ความรู้ภาวะเสี่ยงโรคซึมเศร้า


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน จำนวนกว่า 50 คน ในหัวข้อเรื่องโรคภาวะซึมเศร้า ตามโครงการสีมามงคลร่วมใจห่างไกลโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ อาทิเช่นภาวะโรคซึมเศร้า ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีคนฆ่าตัวตายหลายราย โดยโรคนี้ในปัจจุบันเกิดขึ้นได้ทุกแห่งทุกเวลา อาจเกิดจากสาเหตุภายนอก เช่นการเปลี่ยนงาน ความเจ็บป่วย การหย่าร้าง ภาวะว่างงาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน ครอบครัวหรืออาจเกิดจากภายในผู้ป่วยเอง ความเจ็บป่วย จากภัยธรรมชาติ เกิดอาการทางกายและอารมณ์ เช่น มึนงง เบื่ออาหาร นอนหลับยาก อ่อนเพลียวิตกกังวล หดหู่ ซึมเศร้า ท้อแท้ คิดมาก จนไปถึงขึ้นสูงสุดถึงกับฆ่าตัวตาย

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวภาวะโรคซึมเศร้าในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ สามารถสังเกตุความผิดปกติจากบุคคลรอบข้าง ที่มีความน่าจะเป็นโรคซึมเศร้า จนถึงขั้นทำร้ายตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก นายณภัทร วรากรอมรเดช วิทยากรเกี่ยวกับสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ที่มีความเชี่ยวชาญ เรื่องการบำบัดผู้ป่วยโยการปรับเปลี่ยนความคิดที่พยายามฆ่าตัวตายและมีภาวะซึมเศร้า ผู้เข้าอบรมจะได้รู้และเข้าใจถูกต้อง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจจากภาวะเสี่ยง รวมถึงเป็นการส่งเสริม ป้องกันและลดปัญหาสุขภาพที่จะเกิดตามากับภาวะดังกล่าวได้

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน