นักเรียนอาชีวกุสุมภ์ฯสุดเก๋ ใส่มาสคอต เยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล สร้างรอยยิ้ม เติมความสุขและกำลังใจ


เวลา 09.00 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมเทคโนโลยี อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2561 ส่งเสริมนักเรียนทำพานไหว้ครูกล่องและผลไม้เพื่อสุขภาพ เสริมเพิ่มเติมจากพานดอกไม้ ธูป เทียน ก่อนคณะครู นักศึกษา พร้อมมาสคอตประจำสถานศึกษา นำไปมอบให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลปากช่องนานา โดยมี นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา ให้การต้อนรับ

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018

โดยก่อนหน้านี่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ก็ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2561 ซึ่งกิจกรรมไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย แสดงถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ และมีความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ส่งผลให้ให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ ซึ่งแฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย โดยทางโรงเรียนยังคงลักษณะของพานไหว้ครูแบบพานดอกไม้ตามเดิม แต่ได้เสริมพานเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภทนม และอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งประดับด้วยดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของการไหว้ครูตามเดิม

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018

สำหรับเครื่องดื่มประเภทนมและอาหารเพื่อสุขภาพรวมถึงผลไม้ที่นักเรียนนำมาไหว้ครูนั้นทางโรงเรียนได้ให้คณะครู นักศึกษา พร้อมมาสคอตประจำสถานศึกษา นำไปมอบให้กับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยที่มาเยี่ยมหรือเฝ้าไข้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ความประทับใจ แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่http://www.pakchongnews.com

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน