กรมปศุสัตว์ ปล่อยขบวนรถไฟหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ส่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคใต้


เวลา 09.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายอำพันธุ์ เวฬุสันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายศักดิ์ชัย ทรัพย์ใจเที่ยง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 นายพิสิษฐ์ แสงพรหม นายสถานีรถไฟปากช่อง นายสมพงษ์ ปานอินทร์ นายสถานีรถไฟซับม่วง ร่วมปล่อยขบวนรถไฟขนส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ ณ สถานีรถไฟปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สำหรับการปล่อยรถไฟขบวนพิเศษในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์ นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน ตามที่กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงกราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2017

โดยในการนี้ กรมปศุสัตว์ได้ให้การช่วยเหลือไปแล้วในระดับหนึ่งนอกจากนี้ นายประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรให้คลายความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน โดยแบ่งการช่วยเหลือ ออกเป็น 3 ระยะ คือ 1.ช่วงเกิดภัยน้ำท่วม 2.ช่วงหลังน้ำลด และ 3.ช่วงฟื้นฟูเยียวยา ซึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 175,682 ราย ปศุสัตว์ได้รับความเสียหายและผลกระทบได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว์ปีก จำนวนกว่า 83,271 ตัว และแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เสียหายจำนวน 15,425 ไร่ และจากความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้ขาดแคลนอาหารสัตว์อย่างหนัก ทางกรมปศุสัตว์จึงสั่งการให้หน่วยงานปศุสัตว์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลำเลียงหญ้าอาหารสัตว์พันธุ์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์ โดยได้รับการอนุเคราะห์จากการรถไฟแห่งประเทศไทย สนับสนุนตู้รถไฟเพื่อใช้ขนส่งหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 122 ตัน จากสถานีรถไฟปากช่อง ไปยังชุมทางรถไฟเขาชุมทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรต่อไป

สำหรับหญ้าอาหารสัตว์ที่นำมาขนส่งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคใต้นั้น ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กรมการสัตว์ทหารบก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่http://www.pakchongnews.com

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2017

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน