กลุ่มโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ค้าน โรงเรียนรัฐสอนอนุบาล ระบุส่งผลเสียต่อรัฐมากกว่าผลดี


ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกลุ่มโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ค้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ หลังมีการเตรียมการปรับเพิ่มการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ในสถานศึกษาของรัฐ จากที่จัดอนุบาล 2 ปี เพิ่มเป็น 3 ปี เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ระบุอยากให้ทดลองในพื้นที่ ที่มีความพร้อมและประเมินคุณภาพของเด็ก ก่อนจะมีการขยายไปยังสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึง กรณีที่ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้กล่าวถึงนโยบาย การเตรียมการปรับเพิ่มการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ในสถานศึกษาของรัฐ จากที่จัดอนุบาล 2 ปี เพิ่มเป็น 3 ปี เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น

ดร.ศุภเสฏฐ์ ระบุว่า ในปัจจุบันสถานศึกษาเอกชนมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเด็กอ่อน วัยต่ำกว่า 4 ขวบ ได้ดีกว่าโรเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ซึ่งไม่ถนัดนัก และในการจัดการเรียนการสอนในระดับนี้ต้องใช้บุคลากรและงบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก โดยในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะพยายามให้เอกชนดำเนินกาารแทน โดยรัฐเป็นผู้วางกรอบนโยบายและดำเนินการสนับสนุนตามเห็นสมควร อีกทั้งหน่วยงานของภาครัฐยังขาดแคลนบุคลากรครูที่มีคุณภาพอีกเป็นจำนวนมาก และหากทางกระทรวงศึกษาธิการ มีการขยายการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลมาอยู่ในช่วงอายุ 3 ปี มาให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดูแลนั้น ทางรัฐบาล จะต้องเสียงบประมาณเพิ่มขึ้น อีกทั้งต้องบรรจุครูที่จบปริญญาตรี สาขา ปฐมวัย ตลอดจนต้องมีครูพี่เลี้ยง เพื่อคอยดูแลความปลอดภัยของเด็กอีกด้วย

ดร.ศุภเสฏฐ์ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการเรียนการสอนเด็กอนุบาลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 4 ขวบนั้น เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและมีประสิทธิ์ภาพ ควรให้ สพฐ. ทดลองจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ ที่มีความพร้อมก่อนน่าจะดีกว่า เพื่อประเมินคุณภาพเด็ก ผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นก่อนจะมีการนำไปใช้เป็นนโยบายสำหรับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน