(ชมคลิป)โรงพยาบาลปากช่องนานา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์


นายปัญญา วงษ์ศรีแก้ว นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ สงกรานต์ 2560 ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% พร้อมทั้งปล่อยแถวรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงอันตรายจากการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย

เวลา 10.00 น. วันที่ 10 เมษายน 2560 นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานเปิดงาน รณรงค์สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย 100% โดยมีนายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภาผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมโรงพยาบาลปากช่องนานา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากอุบัติเหตุจราจร ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา อ.ปากช่อง มีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้เตรียมการป้องกันโดยการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย โดยเริ่มปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์จากภาคีเครือข่าย วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาสาขาปากช่อง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลหมูสี ร่วมขบวนกว่า 200 คัน ภายในงานยังมีกลุ่มซุปเปอร์ฮีโร่เข่าร่วมขบวนสร้างสีสันให้กับการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดบูทให้ความรู้ด้านการป้องกันภัย การจำหน่ายหมวกนิรภัยราคาถูก การซ่อมบำรุงยานพาหนะฟรีจากวิทยาลัยการอาชีพปากช่องอีกด้วย

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน