บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด ร่วมกับ บริษัท สิรินิธิ จำกัด จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 จำนวน 375 ทุน พร้อมทุนประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน และปรับปรุงสถานศึกษารวมกว่า 230,000 บาท

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2017

เวลา 10.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2560 คุณศิรศักดิ์ สืบศิริ ประธานผู้จัดการ บริษัท สิรินิธิ จำกัด พร้อมด้วย คุณศิรสิทธิ์ สืบศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวนกว่า 375 คน พร้อมทุนประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน และร่วมปรับปรุงสถานศึกษารวมกว่า 230,000 บาท

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2017

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาพร้อมด้วยทุนประกันอุบัติเหตุ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบทาโกวิทยา จำนวน 236 ทุน และมอบทุนการศึกษา พร้อมทุนประกันอุบัติเหตุ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ จำนวน 139 ทุน นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมสนับสนุนหินเพื่อนำไปปรับปรุงพื้นที่รอบหอประชุม ซ่อมแซมอาคารเรียน และซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ต้นไม้หักล้มทับบ้านพักจนเสียหายทั้งหลัง รวมมูลค่ากว่า 237,733 บาท

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2017

สำหรับการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาของบริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด และ บริษัท สิรินิธิ จำกัด นั้นเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระค่ายใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและชุมชน รวมไปถึงการชี้แจงช่องทางการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนที่อาจเกิดขึ้น จากการประกอบกิจการของบริษัท เพื่อการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีลดความเดือดร้อนภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2017

 

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน