พอช. ร่วมเทศบาลเมืองปากช่อง จัดประชุมทำความเข้าใจประชาชนซึ่งบุกรุกที่สาธารณะก่อนเจ้าหน้าที่ดำเนินการขอคืนพื้นที่

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2017

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) พอช. ร่วมกับเทศบาลเมืองปากช่อง จัดประชุมสร้างความเข้าใจประชาชนซึ่งบุกรุกสถานที่สาธารณะ หลังเจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินการตามกฎหมาย ในการนี้ได้มีการวางแผนเตรียมการนำผู้ได้รับผลกระทบเข้าสู่โครงบ้านมั่นคง จัดหาที่อยู่อาศัยราคาถูกให้ประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เวลา 10.00 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายประภัทร โรจนมงคลกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ผู้ได้รับผลกระทบจากการขอคืนพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง โดยมีคณะวิทยากรจาก สถาบันพัฒนาองค์กรพัฒนาชุมชน หรือ พอช. ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะเขาแคน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.pakchongnews.com/news

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2017

สำหรับการจัดประชุมทำความเข้าใจกับประชาชนในครั้งนี้ มีประชาชนซึ่งบุกรุกสถานที่สาธารณะ และสถานที่ของการรถไฟ โดยได้รับผลกระทบจากการดำเนินการขอคืนพื้นที่ตามกฏหมาย ในการนี้เทศบาลเมืองปากช่อง จึงได้หารือร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) พอช. ในการจัดหาพื้นที่รองรับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว ซึ่ง ทาง พอช. ได้นำเสนอโครงการหมู่บ้านมั่นคง เพื่อประกอบการตัดสินใจของผุ้ที่เข้าร่วมประชุมกว่า 100 ครัวเรือน

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2017

ด้าน นายประภัทร โรจนมงคลกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เผยว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขอคืนพื้นที่สาธารณะซึ่งมีประชาชนส่วนหนึ่งเข้าไปบุกรุกอาศัย ซึ่งทางเทศบาลเมืองปากช่องได้ขอความร่วมมือไปยัง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ในการวางแนวทางการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน โดยทาง พอช.ระบุว่า ต้องการให้ทางเทศบาลเมืองปากช่อง ดำเนินการสำรวจประชาชนที่มีรายได้น้อยและต้องการที่อยู่อาศัยภายในเขตเทศบาล เพื่อวางแนวทางการดำเนินช่วยเหลือให้ครอบคลุมเข้าถึงประชาชน นอกจากนี้ทาง พอช. ยังเสนอให้เทศบาลเมืองปากช่อง สำรวจที่ดินเพื่อรองรับควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งหากพบว่ามีการติดขัดปัญหาประการใด ทาง พอช. ก็พร้อมให้การปรึกษา และดำเนินการช่วยเหลือ

โครงการบ้านมั่นคง เป็นโครงการของรัฐ เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาของผู้มีรายได้น้อย ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ไฟไหม้ และผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการของรัฐ และสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัย สร้างคุณภาพชีวิตทางสังคมที่ดีให้กับประชาชน ด้วยการดำเนินการของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน