ผู้ว่าโคราช เรียกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.ปากช่อง ถกปัญหาขยะ


เวลา 14.00 น. วันที่ 23 เมษายน 2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง เชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่อำเภอปากช่อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สำหรับการเรียกประชุมของผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก ปัญหาปริมาณขยะสะสมในพื้นที่อำเภอปากช่อง ซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน อีกทั้งการจัดการขยะยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเท่าที่ควร โดยปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากสถานที่ที่ใช้สำหรับจัดการขยะบริเวณ หมู่บ้านโนนป่าติ้ว ต.หนองสาหร่าย นั้น เป็นพื้นที่ของทางกองทัพบก จำนวน 56 ไร่ ซึ่งต่อมาได้มีการขอคืนพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากปริมาณขยะในพื้นที่ซึ่งมีขยะตกค้างค้างกว่า 4 แสนตัน และขยะใหม่ที่ต้องกำจัดในแต่ละวัน มีจำนวนมากกว่า 100 ตัน แต่ความสามารถในการจัดการขยะของเทศบาลเมืองปากช่อง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการทำลายขยะในบริเวณดังกล่าว โดยทำได้เพียงวันละ 50-60 ตัน จึงส่งผลให้มีปัญหาเรื่องขยะตกค้างเป็นจำนวนมากโดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีตัวแทนจาก บริษัทที่ปรึกษาออกแบบโรงงานจัดการขยะร่วมการประชุมเพื่ออธิบายถึงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ


นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวขณะลงพื้นที่ตรวจบ่อขยะว่า บริเวณที่ทิ้งขยะแห่งนี้ยังมีขยะเก่าตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก และจะต้องกำจัดขยะจำนวนนี้โดยเร็ว เพราะที่ผ่านมาเราพยายามติดต่อบริษัทเพื่อมารับซื้อขยะเหล่านี้ แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า จึงได้มาตามดูว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร แต่ตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือว่าเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ก็คือทางทหารได้ขอพื้นที่เหล่านี้คืน ซึ่งทางเทศบาลเมืองปากช่องได้ขอใช้พื้นที่แห่งใหม่เพื่อทำโรงงานกำจัดขยะจะมีปัญหาอีกหรือไม่ เพราะปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน