สพป.นครราชสีมา เขต 4 จัดอบรมให้ความรู้ผู้เตรียมรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จัดอบรมให้ความรู้ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2562 หน่วยพัฒนาที่ 11 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งมอบโยบาย ให้กับผู้เข้ารับการอบรมและพัฒนาบุคลากร นำโดย นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมสตาร์ไลท์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด และสามารถพัฒนาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพความเป็นผู้นำและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถนำความรู้และประสบการณ์ จากการพัฒนาไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้องค์กรมีคุณภาพต่อไป โดยมีระยะเวลาการอบรมพัฒนาตั้งแต่วันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จัดอบรมให้ความรู้ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

โพสต์โดย ปากช่องทูเดย์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2019
Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

– เยาวชนไทย ก้าวสู่อาชีพในฝัน

คลังข่าวรายเดือน